【Trip.com 優惠碼一覽】 最新 Trip.com 優惠碼及優惠連結,當中包括信用卡優惠碼、酒店、景點、火車高鐵優惠等!

Trip.com 是攜程集團旗下網站,可以在平台上預訂機票、酒店、景點門票,以及高鐵車票優惠。Trip.com 已經成為訂香港高鐵官方指定代理,好處係無需透過中國鐵路 12306 網站開戶口都可以買到高鐵車票,而且 Trip.com 有候補功能,可以排 Waiting List,Trip.com 自動幫你搶飛。當然唔少得有時仲可以用埋優惠碼。
( 閱讀更多 )