【IHG集團 7 間酒店官網訂指定新年計劃送福袋!】最平房價 $388起,包早餐、延遲退房、客房升級

IHG酒店集團推出新年住宿優惠,今次一共有 7 間酒店加入優惠:包括香港銅鑼灣智選假日酒店、香港旺角智選假日酒店、香港海景嘉福酒店、香港九龍東智選假日酒店、香港九龍CBD2智選假日酒店、香港金域假日酒店同埋香港九龍東皇冠假日酒店。全新優惠「新春福禮 NEW YEAR FORTUNE BAG 」包雙人早餐、延遲退房、新春福袋,升級客房等優惠,如果你係 IHG Reward
( 閱讀更多 )