【IHG 洲際酒店集團優惠】全球酒店限時最多可獲 75 折

IHG 洲際酒店集團又有新優惠喇,今次全球酒店有最高 75 折,而優惠只限 IHG® Rewards Club 優悅會會員,優悅會會員是免費註冊的。小編查過系統,今次泰國、新加坡、甚至日本都會搵到今次優惠,買左機票在手就上官網望望喇。