2 landing page and edm ôçô 710 x 200 chi.jpg 711×201
成日推介訂酒店既折扣,今次就同大家講下套票既優惠,現在只要用 DBS 信用卡在 Zuji 訂套票(機票連酒店),訂滿 HK$5,000 可減 HK$500 (即最高有 9 折)。優惠今日開始,名額只有 800 個。

優惠日期: 7 月 13 日至 8 月 31 日

 

<折扣碼>
DBS Eminent Card 持卡人請輸入折扣嗎 :DBS500Eminent
DBS Black Card 持卡人請輸入折扣嗎 :DBS500Black
DBS COMPASS VISA 持卡人請輸入折扣嗎 :DBS500CompassVisa

付款時,在以下位置輸入折扣碼就有優惠
Cheap Flights Discount Hotels and Package Holiday Deals by zuji.com.hk

詳情和預訂網址:
https://www.zuji.com.hk/zh-hk/hot-deals/DBS-promotion

 

未有 DBS 信用卡在手既朋友,可以考慮申請番張
DBS信用卡持卡人尊享旅遊套票HK 500即時折扣

DBS Black 卡  – 迎新簽 $1.2 蚊賺 1 里(最多本地簽 HK$4,000 加海外簽 HK$4,000 就會有 6,666 里
申請網址:
http://www.dbs.com.hk/personal-zh/credit-cards/promotions/C8_world.html


DBS Eminent
 卡  – 迎新網上簽賬滿 HK$5,000,就可以有 HK$400 的現金回贈

申請網址:
http://www.dbs.com.hk/personal-zh/credit-cards/promotions/promo-eminent-20160501.html

2
1
Run Hotel

RunHotel - 報導第一手酒店優惠消息,和旅遊攻略【聯絡及邀約:Vincent「at」runhotelhk「dot」hk】

留言