【Citi Cash Back 信用卡介紹】迎新獎賞 $1,000 現金回贈、2% 全球食肆及酒店簽賬回贈

越來越多旅遊優惠、自助餐優惠,都要 Visa Signature信用卡先可以享有,所以又點可以唔擁有番張Visa Signature信用卡傍身呢!2017 年花旗 Citi Cash Back 信用卡 就係其中一張年薪要求低,但迎新同全年優惠都算幾有用既信用卡,呢張信用卡主打現金回贈 ,提供無上限 2%本地食肆及酒店簽賬現金回贈,本地食肆簽賬同酒店簽賬仲要無上限回贈既,外幣簽賬亦有 2% 回贈 ,就萛不是成日去旅行,成日網購都會有外幣簽賬,所以呢卡真係好值得傍身。至於其他本地簽賬都會有番 1%
( 閱讀更多 )