Kaligo 425 000 Hotels. Incredible Rewards.
訂酒店同時又可以幫到您儲里數既 Kaligo 網站, 現在同 Asia Miles 做特別優惠,由 2016 年 6 月 27 日起至 2016 年 8 月 31 日內,在 Kaligo 網站內預訂酒店住宿,每消費 $1美元(約 HK$7.75 港幣),最高會有 15 里 (視乎個別酒店而),即最高 $1港幣有 1.93 里。今次優惠適用於 2016 年 12 月 31 日 前入住,現有會員和新會員都適用。

預訂日期:2016 年 6 月 27 日起至 2016 年 8 月 31 日內
入住日期:2016 年 12 月 31 日前

預訂網址:
https://www.kaligo.com/asia-miles-offer
(一定要透過此連結,直接上官網無額外里數)

 

今次優惠,新舊客都用得,而且不限次數。預訂時,系統會顯示預訂將會獲得多少里數。我試訂 7 月16 日星期六入住一晚香港沙田麗豪酒店,一晚 HK$939 (連稅 HK$1,031),總共賺取 1300 +845 = 2145 里,計番 1 蚊真的有 2 亞洲萬里通里數儲得到。
3

因為 Kaligo 網站訂酒店有里數賺既關係,相比 Expedia 、Booking.com 等等房價未必一定最平,訂客前記得先格價。另外透過 Agoda 訂房都有 Asiamiles 里數賺既 (Agoda Asiamiles 詳情),不妨兩邊比較一下。http://www.agoda.com/zh-hk/asiamiles

Kaligo 有香港聯絡電話,(852) 3008 5675,或 ,有問題可以直接聯絡佢地。

預訂網址:
https://www.kaligo.com/asia-miles-promo
(一定要透過此連結,直接上官網無額外里數)

 

促銷條款與條件:

 1. 「亞洲萬里通」會員參加本次優惠活動,會員必須先以電郵地址於 www.kaligo.com/asia-miles-offer 註冊方可參加此優惠,並必須使用該註冊電郵地址預訂住宿 www.kaligo.com/asia-miles-offerwww.kaligo.com 預訂住宿。
 2. 符合資格的預訂須於2016年6月27日至2016年8月31日完成預訂(包含優惠首日和尾日),入住日期為2016年12月31日止(包含當日)。
 3. Kaligo.com現有會員和新會員均可參加本次優惠。
 4. 符合資格的會員,在優惠期每消費1美元 將收到5-15「亞洲萬里通」里數。請注意,常規獎勵為每消費1美元(或等值其它貨幣)獲得至少3「亞洲萬里通」里數,累計總數會因酒店不同而有差異。優惠期間,符合資格的會員每消費1美元獲得至少5「亞洲萬里通」里數,最多可獲得15「亞洲萬里通」里數。
 5. 搜索結果頁面顯示的里數為該預訂可獲得的里數總額。
 6. 「亞洲萬里通」里數將會於完成入住後4-6週到賬。
 7. 如遇錯誤,重複獎勵,技術錯誤,取消/重複預訂行為(即完全相同的搜索條件)或其它任何惡意行為,不僅限於本條所列操作。Kaligo有限責任公司保留一切取消該優惠的權利。
 8. 本優惠不可與其它優惠活動同時享受,也不可追溯至註冊本優惠前的預訂。
 9. Kaligo 保持隨時終止本優惠的權利,且不再另行通知。
 10. 如出現任何爭議問題,Kaligo 保持隨對本優惠的最終解釋和決定權。
 11. 對於本條款和細則的理解,如有任何表述不清楚之處,請以英文版本為準。
 12. 本優惠受Kaligo一般條款與條件約束。
 13. 本優惠受其它「亞洲萬里通」條款與條件約束。

 

2
1

Run Hotel

RunHotel - 報導第一手酒店優惠消息,和旅遊攻略【聯絡及邀約:Vincent「at」runhotelhk「dot」hk】

留言