Klook-fwd
有免費旅遊保險您要唔洗要先?而家在 Klook 網站預訂全部旅遊產品滿 HK$500,即可以免費得到 FWD 富衛 3日 2 夜單次旅遊保險(價值$115)。 3 日 2 夜旅遊保唔夠?唔緊要,購物滿 $500 後會收到存有獨立優惠編號的電郵信息,使用獨立編號即可獲得富衛 3 日 2 夜單次旅遊保險(計劃B),日子唔夠可以補回差價購買更長日子的單次旅遊保險

Klook 網站有很多主題公園門票、包車、一日遊等活動預訂,要訂滿 $500 以上唔算好難,幫補下買旅遊保險既錢都唔錯。

優惠日期至 2018 年 2 月 28 日
優惠詳情:
https://www.klook.com/zh-HK/promo/KLOOKFWD2017


服務條款

  • 適用於KLOOK全線活動,在KLOOK購物滿HK$500即會收到存有獨立優惠編號的電郵信息,使用獨立編號即可獲得富衛3日2夜單次旅遊保險
  • 客戶必須於指定銷售平台並於 2018 年 6 月 30 日前輸入此優惠編號。此指定產品價值 115 港元,客戶可免費換取 3 天單次旅遊保險(計劃B),或可補回差價購買其他富衛保險的單次旅遊保險。
  • 優惠編號可以轉讓,但不可轉售。而每個優惠編號只能使用一次。
  • 上述提及之產品價值(即保費)尚未包括保險業監管局收取的保費徵費。保費徵費會以折扣前之保費計算。有關資料,可瀏覽 http://www.fwd.com.hk/tc/insurance-levy 或致電我們24小時服務熱線 3123 3123。
  • 優惠不能兌換現金或與其他優惠同時使用。
  • 旅遊保險由富衛保險有限公司(「富衛保險」)所承保並受其條款及細則規限,富衛保險保留批核或拒絕任何申請的權利,並就此優惠的任何爭議保留最終決定權。
  • 富衛保險保留隨時修訂優惠條款及細則的權利而不作另行通知。
  • 優惠編號如有遺失,恕不重發或補發。如有任何爭議,概以富衛保險的決定為準。
  • 中英文版本如有歧異,概以英文版本為準。

 

而家用銀聯信用卡透過 Agoda 訂全球酒店會自動有 86 折,大家訂酒店可以去 Agoda 比價,預訂網址:https://www.agoda.com/zh-tw/unionpayhk2
(一定要去以上連結,見到銀聯 logo 先會自動有 86 折,直接去 Agoda 無折架)

====================
歡迎轉發相關優惠訊息,轉發時請註明出處來自 Runhotel.hk 。
====================
如你有旅遊資訊、旅遊優惠想跟我們分享,歡迎電郵 vincent@runhotel.hk
邀約採訪或商務合作,請聯絡 vincent@runhotel.hk
====================
Runhotel 是全港唯一專門發佈酒店折扣、優惠的網站,你地想繼續留意到相關優惠消息,記得緊貼我地 Runhotel FacebookRunhotel Instagam 的資訊。 http://facebook.com/runhotel.hk
https://instagram.com/runhotel.hk/留言