fwd
買到成手機票既您係咪好需要一個平既旅遊保險呢?今日 11 月 30 日下午 3 時 FWD 又會再有 2 折旅遊保險搶,全年旅遊保 2 折 HK$260 、14 天單次旅遊保 2 折 HK$ 55 ,4 天旅遊保險免費,或一年期既工作假期保險 HK$2,600,仲有家居保 HK$210 ,真係好抵架。

每樣優惠名額只有約 60 個。

 

要搶到今次優惠,要先登記成為 FWD 網站會員,開售既時候,再按詳情就會見到優惠碼。(如下圖)
FWD-discover-2
FWD discover 433

 

記得先去以下網址註冊做 FWD 會員,登記網址:https://i.fwd.com.hk/
FWD register

自從在我網站發佈過這個優惠之後,每次就越來越難搶,有成功買到全年旅遊保的粉絲和我分享秘訣,首先要先登入,然後留意計時器到達 3 點後,就不停按「詳情」,不用理會網站顯示的「限額」數字有沒有更新,總之夠鐘就不停按「詳情」啦 !

開搶時間:11 月 30 日下午 3 時

搶購網址:
https://i.fwd.com.hk/tc/fwdiscover
( 2 折優惠已搶完,不過大家可以輸入 3OBYDP 購買單次旅遊保,可以享有 75 折)

會員註冊網址: (記得先註冊成為會員)
https://i.fwd.com.hk/


Runhotel 提提您:

1. FWD 富衛旅遊保險有 Plan A 或 Plan B 計劃,如搶到全年旅遊保險既折扣碼,可用 HK$260 購買 Plan B,或用 HK$360 購買 Plan A 計劃都得架。

2. 搶不到的朋友也不要緊,購買單次旅遊保可以輸入 3OBYDP,會享有 75 折)

 

<延伸閱讀>

2
1

Run Hotel

RunHotel - 報導第一手酒店優惠消息,和旅遊攻略【聯絡及邀約:Vincent「at」runhotelhk「dot」hk】

留言