Ctrip-code
正呀!Ctrip 之前出既折扣碼一向都係減少少,今次跟 DBS 信用卡合作的優惠都算不錯,機票訂滿 $2,500 最高可減 $200、酒店訂滿 $1,000 可減 $100,訂酒店滿 $2,500 最高減 $250

優惠詳情如下:

DBS Master Card –  (酒店折扣只限 Ctrip App 預訂上使用)

  • 預訂酒店滿 HKD2,500 減 HKD250
  • 預訂酒店滿 HKD1,500 減 HKD150
  • 預訂機票滿 HKD2,500 減 HKD200


下載 Ctrip 手機 App
iPhone: https://itunes.apple.com/cn/app/id681752345
Andriod: https://play.google.com/store/apps/details?id=ctrip

DBS Compass Visa –  (折扣碼:DBSHOTEL, DBSCVF)
  • 預訂滿 HKD1,000 即減 HKD100
  • 預訂機票滿 HKD2,500 減 HKD 200

DBS Eminent Card – (折扣碼:DBSHOTEL, DBSEF)

  • 預訂滿 HKD1,000 即減 HKD100
  • 預訂機票滿 HKD2,500 減 HKD 200

活動日期:即日起至2017年10月31日

 

今次折扣名額有限,名額用完即止。而不同的 DBS 卡 ,例如 DBS COMPASS VISA 、DBS Eminent Card、DBS 萬事達卡的惠碼都有分別,詳情可以參考 Ctrip 網站:
https://hk.trip.com/

Run Hotel

RunHotel - 報導第一手酒店優惠消息,和旅遊攻略【聯絡及邀約:Vincent「at」runhotelhk「dot」hk】

留言