HK Express 為慶祝 2 歲生日,今日(10月13日)下午起至 10月15日,會開賣 HK$22 單程起的機票,每兩日開賣三個地方的機票,出發日至至到 2016 年 10 月 29 日都有。

今日下午會開賣的三個航點是大阪(連稅$446)、布吉 (連稅$404)和昆明 (來回連稅$453)。

香港出發最平來回及連稅價:

日本

廣島$22 (連稅$237)
福岡$22 (連稅$304)
東京羽田/名古屋$22 (連稅$414)
東京成田$22 (連稅$415)
大阪$22 (連稅$446)

韓國
濟州$22 (連稅$399)
釜山$22 (連稅$399)
首爾$22 (連稅$441)
其他地方
台中$22 (連稅$367)
峴港$22 (連稅$374)
布吉$22 (連稅$404)
清邁$22 (連稅$404)
暹粒$22 (連稅$437)
曼谷$22 (連稅$404)
昆明/寧波/無錫$22 (來回連稅$453)

預訂日期:10月13日下午4:00 時開賣
旅遊日期: 10 月27日至 2016年10月29日。


訂機票網址:
https://booking.hkexpress.com/

優惠詳情:
http://www.hkexpress.com/zh-hant/promos/our-birthday-your-gift

留意以上價錢未包寄艙行李費用,香港快運寄艙行李費跟據地點而定
台中、昆明、寧波、無鍚、銀川、蘭州、峴港、清邁、暹粒:
20kg 每程HK$150,25kg 每程HK$200,30kg 每程HK$250
曼谷、布吉、東京成田、東京羽田、大阪、福岡、名古屋、首爾、釡山、濟洲、廣島:
20kg 每程HK$225,25kg 每程HK$300,30kg 每程HK$340

HK Express 訂機票已經不再需要打 Passport number,同埋佢地預設了保險,無需要記得取消番。

Run Hotel

RunHotel - 報導第一手酒店優惠消息,和旅遊攻略【聯絡及邀約:Vincent「at」runhotelhk「dot」hk】

留言