【CitiBank Cash Back 信用卡】 2% 本地食肆及酒店簽賬回贈、其他簽賬 1% 回贈

越來越多旅遊優惠、自助餐優惠,都要 Visa Signature信用卡先可以享有,所以又點可以唔擁有番張Visa Signature信用卡傍身呢! 2017 年花旗 Citi Cash Back Visa 就係其中一張年薪要求低,但迎新同全年優惠都算幾有用既信用卡,呢張信用卡主打現金回贈 ,提供無上限 2%本地食肆及酒店簽賬現金回贈,即係出街食飯每次回 2%,都幫到好多經常都要出街食飯的人啦,本地食肆簽賬同酒店簽賬仲要無上限回贈既,外幣簽賬亦有 2% 
( 閱讀更多 )